Samarbeidspartnere

Tollkonsult AS har etablert et nettverk av bedrifter som tilbyr problemløsninger innenfor fagområder som grenser opp mot det bedriften selv tilbyr kompetanse på.

Tollkonsult har etablert et samarbeid med følgende bedrifter og organisasjoner:

Oslo Handelskammer

inngikk i 2007 en samarbeidsavtale med Tollkonsult.

OsloHandelskammer

Teknologisk Matforum

inngikk i 2008 et samarbeid med Tollkonsult om videreutvikling og gjennomføring av de årlige TeMa-dagene om toll.

TEKN

Norstella

inngikk i januar 2010 samarbeid med Tollkonsult. Avtalen innebærer at Norstella bruker Tollkonsult i deler av sin bedriftsinterne rådgivning om internasjonal handelsforenkling.

NorStella 69x91

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no