AEO - Authorized Economic Operator

AEO-sertifisering

AEO er en sertifisering som Tolletaten kan tildele et foretak, og som gir en del forenklinger knyttet til inn- og utførsel av varer.

En AEO autoriseringsprosess er omfattende og krevende. Tollkonsult har erfaring fra AEO sertifiseringsarbeid, og kan bistå i dette arbeidet.

AEO har fokus på økt sikkerhet i den internasjonale logistikkjeden. World Customs Organization vedtok i 2005 rammeverket "SAFE Framwork of Standards". Dette rammeverket danner grunnlaget for de nasjonale AEO sertifiseringsprogrammene. Rammeverket definerer minimumstandarder for sikkerhet innen ulike risikoområder. En AEO må oppfylle samtlige minimumskrav, og oppnår gjennom sertifisering en del forenklinger knyttet til inn- og utførsel av varer.

Det finnes tre typer AEO-sertifikat:

  • Autorisering i forhold til sikkerhet
  • Autorisering i forhold til tollforenklinger
  • En kombinasjon av begge, dvs. både for sikkerhet og tollforenklinger

Norge åpnet for AEO-autorisering av foretak 3. mars 2009, i første omgang kun for sertifisering innen sikkerhet.

Mer informasjon om AEO finner du her:

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo
Tlf.: + 47 24 07 70 50

LinkedIn

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os
Tlf.: + 47 24 07 70 50

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger
Tlf.: + 47 24 07 70 50