Elektronikk

Regler ved import av elektronikk

Det er i dag ikke toll på elektriske og elektroniske varer ved import til Norge, men som importør av varer innen denne gruppen skal du være oppmerksom på dine plikter i henhold til Avfallsforskriften, Kapittel 1.

Elektriske og elektroniske produkter kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, og som bedrift er du pliktig til å slutte deg til et returselskap for EE-avfall. Returselskapene ilegger miljøgebyr på produkter omfattet av ordningen. Tollkonsult kan bistå med hjelp knyttet til miljøgebyrberegning og rapportering.

Avfallsforskriften setter krav til at du som importør må være tilsluttet et godkjent returselskap. Gjennom tilslutning til et godkjent returselskap tar din bedrift ansvar for kostnader knyttet til innsamling og forsvarlig sanering av produktet når det en gang ender som avfall. 

Informasjon om returordningen for EE-avfall

 

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger