Elektronisk omberegning

Elektronisk omberegning

Elektronisk omberegning av tolldeklarasjoner

Tollkonsult er godkjent for elektronisk omberegning av Tolletaten, og kan tilby elektronisk omberegning av tolldeklarasjoner. Dette sikrer raskere saksbehandling hos Tolletaten enn ved en manuell søknadsprosess, og raskere oppgjør fra Skatteetaten.

Importør har et selvstendig ansvar for å sikre at deklarerte opplysninger er korrekte. Feil i deklarerte opplysninger skal korrigeres så raskt som mulig etter at feilen er oppdaget. Feil som ofte går igjen er bl.a. feil valuta, feil fakturagrunnlag, opprinnelsesdokumentasjon og tollnedsettelser er ikke benyttet, feil klassifisering, frakt ikke medtatt, etc. 

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no