Om Tollkonsult

Tollkonsult ble etablert i mai 2003, og ble 1.1.2005 etablert som AS. Grete Johanne Koht Astad er eier og daglig leder, og er per i dag eneste ansatt i firmaet. Tollkonsult er et lite firma, men har en godt etablert plass i markedet.

Fagkunnskap sub

Velg Tollkonsult hvis følgende er viktig for deg:

Fagkunnskap

Bred tollfaglig kompetanse og lang erfaring gir meg det beste utgangspunktet for å veilede din bedrift. Jeg har 4-årig etatsutdanning fra Tolletaten, og er i tillegg utdannet bedriftsøkonom. Lang og omfattende yrkeserfaring fra ulike stillinger i Tolletaten, transport- og spedisjonsbedrifter samt import- og eksportbedrifter har gitt meg verdifull innsikt i og kunnskap om utfordringer og problemstillinger bedrifter står overfor i møte med et omfattende og komplisert regelverk.

 

Engasjement sub

Faglig engasjement

Tollkonsult sitt ambisiøse mål er å skape økt interesse for fagfeltet toll, alt for mange bedrifter har for lite kunnskap om toll- og avgiftsregelverket. Men hvordan få det til? Stor interesse og engasjement for eget fagfelt er en forutsetning for å kunne inspirere, engasjere og formidle kunnskap. Et genuint faglig engasjement åpner døren for gode diskusjoner, og mange gode møter med dyktige ansatte i de bedriftene jeg jobber med. Og av slike møter blir det gode prosesser.      

Dialog sub

Dialog

En prosess er kommunikasjon og samarbeid, og et godt resultat skaper vi sammen med deg som kunde. Din kunnskap om egen bedrift og egne produkter er avgjørende i dette arbeidet. Tollkonsult sin rolle er å strukturere og systematisere denne informasjonen, og "oversette" den til tollfaglig terminologi og logikk. En slik prosess krever et godt samarbeid for optimalt resultat. 

 

Kompetanse sub

Bygging av kompetanse

Kunnskap skal formidles, og kompetanse bygges. Tollkonsult ønsker å tilby en merverdi i form av økt kompetanse i din bedrift. I prosjekter som går over lang tid er dette en naturlig del. Nøkkelpersoner i prosjektet opparbeider seg etterhvert grunnleggende kunnskap om toll, og får god innsikt i tollregler og prosedyrer det er viktig å kjenne til. Med økt kunnskap kommer også økt interesse og engasjement for faget.

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no