Jubileum: – Det er litt farlig å si, men jeg er jo fagidiot, sier Grete Astad i Tollkonsult som feirer 15 år i år. (Foto: Synnøve Prytz Berset)

Med hjerte for tollfaget

Det er 15 år siden Tollkonsult ble etablert, og i den anledning intervjuet bransjebladet Matindustrien etablereren Grete Johanne Koht Astad om etablering og hennes store engasjement for tollfaget. I artikkelserien er også fire andre aktører intervjuet om sitt arbeid innen tollfaget. 

Foto: Synnøve Prytz Berset

Matindustrien 9-2011

Matindustrien 9-2011

Å være importør er ingen spøk, og importregelverket for næringsmidler er spesielt komplisert. Konsekvensen av feil kan bli en kostbar erfaring. I denne artikkelen skriver jeg kort om de viktigste og mest sentrale temaene du som importør må kjenne til.

Anlegg&Transport Februar 2013

Anlegg&Transport Februar 2013

Tolltull og fortollingsproblematikk har vært levebrødet til tollgründer Grete Johanne Koht Astad i 10 år. Hun mener at det stilles for få krav til speditører om tollfaglig kompetanse.

Matindustrien 2-2010

Grete Astad i selskapet Tollkonsult AS fikk den ærefulle utmerkelsen «Matmonsen». Tollkonsult AS fikk prisen for «ekstraordinær og flott innsats i forbindelse med samarbeidsprosjekter omkring tollkurs/TeMa-dager gjennom flere år».

Moderne Produksjon 2-2009

Kunnskap om toll- og avgiftsregelverket setter bedriften i stand til å utnytte de muligheter som ligger der. Mange bedrifter kan tjene på å gjennomgå sine importrutiner.

Gründer 4-2006

Det var først da hun ble arbeidsledig at Grete Astad konkluderte med at hun like godt kunne greie seg på egen hånd. Etter drøyt tre år lever hun av å hjelpe norske bedrifter med tollproblemer.

Næringsmiddelindustrien 8-2005

To kvinnelige gründere leser importregelverk og utenlandske import- og eksportforskrifter rettet mot næringsmiddelindustrien. Fordi de skjønner konsekvensene av ikke å skjønne, har de skaffet seg et levebrød av kunnskapen sin.

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no