Moderne Transport Juni 2009

Tollkonsult ble etablert i 2003, og det skulle vise seg at det var et stort og udekket behov i markedet for økt kunnskap om toll og tollprosedyrer. Feildeklarering av varer ved import kan bli er kostbar erfaring, og flere og flere bedrifter ser seg tjent med å ta kontroll over tollprosessen. 

Les hele artikkelen i vedlagt PDF under

Kilde

Moderne Transport - Juni 2009 Last ned PDF

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no