Gründer 4-2006

Intervju med gründer Grete Astad, Tollkonsult. Intervjuet følges av en artikkel om hva du som importør bør kjenne til ved import av varer.

Les hele artikkelen i vedlagt PDF under

Kilde

Gründer 4 - 2006. Last ned PDF

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no