Særavgifter

Hvert år blir satsene for de ulike særavgiftene justert. Bedrifter med særavgiftspliktige varer må holde seg oppdatert på regelverk og satser.

Er dine varer særavgiftspliktige?

Det er viktig å få avklart hvorvidt ditt produkt er særavgiftspliktig. Nye avgiftssatser kunngjøres i desember hvert år, og veiledere for de ulike avgiftene blir utarbeidet og publisert i starten av påfølgende år.

Ofte er det kun oppjustering av avgiftssats, men i enkelte tilfeller kan det også være snakk om nye avgifter eller en total omlegging av et avgiftssystem. Dette gjaldt bl.a. for avgift på hydrofluorkarbon (HFK) og perfluorkarbon (PFK) som var en helt ny avgift som kom i 2003. Avgift på alkoholfrie drikkevarer ble lagt om f.o.m. 2007.

Fra 1. januar 2016 overtok Skatteetaten ansvaret for særavgiftene.

Særavgifter 2020

Tollkonsult bistår gjerne din bedrift i dette arbeidet!

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 33
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no