Særavgifter

Særavgifter

Hvert år blir satsene for de ulike særavgiftene justert. Importører og norske produsenter av særavgiftspliktige varer må holde seg oppdatert på regelverk og satser.

Er dine varer særavgiftspliktige?

Det er viktig å få avklart hvorvidt ditt produkt er særavgiftspliktig. Nye avgiftssatser kunngjøres i desember hvert år, og veiledere for de ulike avgiftene blir utarbeidet og publisert i starten av påfølgende år.

Ofte er det kun oppjustering av avgiftssats, men i enkelte tilfeller kan det også være snakk om nye avgifter eller en omlegging av et avgiftssystem. 

Særavgifter 2024

Tollkonsult bistår gjerne din bedrift i dette arbeidet.

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo
Tlf.: + 47 24 07 70 50

LinkedIn

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os
Tlf.: + 47 24 07 70 50

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger
Tlf.: + 47 24 07 70 50