Samarbeidspartnere

Tollkonsult har etablert et samarbeid med følgende bedrifter:

 

von Krogh Ernæring Ltd. yter tjenester til næringsmiddelprodusenter innen matmerking og hvordan best kommunisere produktet innen for det regelverket tillater. Lise von Krogh, ernæringsbiolog (Cand.scient), er en god sparrings partner i prosesser hvor det skal utvikles nye produkter og konsepter for forbrukermarkedet og bistår med faglige råd når det gjelder sammensetning av råvarer, næringsinnhold og dokumentasjon. Lise bistår også med tekster og grafiske tjenester, som utvikling av produktark, emballasje, foto, innhold til sosiale medier o.l.

Etablerer og daglig leder, Lise von Krogh

 

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo
Tlf.: + 47 24 07 70 50

LinkedIn

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os
Tlf.: + 47 24 07 70 50

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger
Tlf.: + 47 24 07 70 50