Samarbeidspartnere

Tollkonsult har et samarbeid med følgende organisasjoner:

Teknologisk Matforum

inngikk i 2008 et samarbeid med Tollkonsult om videreutvikling og gjennomføring av de årlige TeMa-dagene om toll.

TEKN

Norstella

inngikk i januar 2010 samarbeid med Tollkonsult. Avtalen innebærer at Norstella bruker Tollkonsult i deler av sin bedriftsinterne rådgivning om internasjonal handelsforenkling.

NorStella 69x91

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no