Tjenester

Tollkonsult tilbyr konsulenttjenester innen toll- og særavgiftsregelverket knyttet til import av varer. Vi veileder bedrifter innen et bredt spekter av problemstillinger, og har også spesialisert oss innen regelverket knyttet til import av næringsmidler.

Tollregelverket er omfattende og komplisert. Det er viktig at du som importør er forberedt, og at du på et tidlig tidspunkt setter deg inn i hvilke regler og prosedyrer som gjelder ved import av ditt produkt. Slik kan du optimalt tilpasse deg gjeldende regelverk, og unngå unødige kostnader knyttet til feil toll- og avgiftsberegning, feilklassifisering eller feilfortollinger. 

I siste omgang er det din fortjeneste det handler om. Har du råd til å feile?

I menyen til høyre finner du noen av tjenestene vi tilbyr. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker at vi ser nærmere på hvilke behov din bedrift har. 

Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende møte.

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger