Tollagerregnskap

I henhold til vareførselsforskriften er tollagerholder pålagt en del plikter knyttet til det å inneha en tollagerbevilling. Gode rutiner knyttet til fortolling og utlevering av varer fra tollager er avgjørende for å opprettholde status som tollagerholder.

Tollkonsult har lang erfaring i å bistå transportører og speditører i kontroll av tollagerregnskap. Dette kan være kontroller som er initiert av Tolletaten som en revisjon eller at transportøren selv har tatt kontakt med Tolletaten for å rydde opp.

Lang erfaring fra Tolletaten og transport- og spedisjonsbedrifter gir oss det beste utgangspunktet for raskt å sette oss inn i arbeidet.

Tollkonsult bistår gjerne din bedrift i dette arbeidet!

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo
Tlf.: + 47 24 07 70 50

LinkedIn

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os
Tlf.: + 47 24 07 70 50

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger
Tlf.: + 47 24 07 70 50