Endringer til tolltariffen 2020

Endringer til tolltariffen 2020

Tolltariffen 2020 har vært ute til høring, og endelig versjon foreligger nå fra Tolletaten. Sjekk ut om endringene har betydning for din bedrift. 

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no