Tollkonsult ønsker Ning velkommen!

Tollkonsult ønsker Ning velkommen!

Ning Wang Selbach (51) er fra 1. november 2022 ansatt i deltidsstilling som rådgiver innen toll, logistikk og innkjøp i Tollkonsult AS. Hun vil ha sitt faste arbeidssted ved vår avdeling i Stavanger.  

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger