Tolletaten ønsker innspill fra norske eksportører

Tolletaten ønsker innspill fra norske eksportører

Norge har inngått frihandelsavtaler med mange land, de fleste fremforhandlet av EFTA hvor Norge er medlem. Frihandelsavtalene gir lavere toll, eller tollfrihet, for varer omfattet av avtalen. Frihandelsavtalene er gjensidige, og gir tollfordeler for begge avtaleparter. For norske eksportører gir dette lettere markedstilgang til land Norge har avtale med.

Prosessreglene, kanskje bedre kjent som listereglene, står sentralt i regelverket knyttet til frihandelsavtalene. Kort fortalt angir listereglene hvor mye tredjelandsvarer som kan benyttes, og i hvilken grad disse skal være bearbeidet, for at ferdigvaren kan bli et opprinnelsesprodukt. Et produkt som oppfyller opprinnelsesreglene, herunder listereglene, kan oppnå lavere tollsats eller tollfrihet ved import til et avtaleland.

En endring av gjeldende listeregel for ditt produkt kan resultere i at produktet ikke lenger kan anses som opprinnelsesprodukt, og produktet ilegges ordinær tollsats ved import. Som norsk eksportør kan det bety at varen ikke lenger er konkurransedyktig på pris. Det er derfor viktig at du som norsk eksportør setter deg inn i hva de foreslåtte endringene i listereglene vil bety for dine produkter.

Mitt råd til norske eksportører: Følg oppfordringen fra Tolletaten, og ta kontakt med dem i dag!

Du kan påvirke regelverket i frihandelsavtalene

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no