Endringer til tolltariffen 2020

Endringer til tolltariffen 2020

Tolltariffen 2020 har tidligere i år vært ute til høring, og endelig versjon foreligger nå fra Tolletaten. Sett deg inn i endringene i statistisk oppdeling gjeldende fra 1.1.2020, og vurdér om endringene har betydning for din bedrifts import og eksport. 

Informasjon om Tolltariffen 2020 finner du her.

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no