Endringer til tolltariffen 2020

Endringer til tolltariffen 2020

Tolltariffen 2020 har tidligere i år vært ute til høring, og endelig versjon foreligger nå fra Tolletaten. Sett deg inn i endringene i statistisk oppdeling gjeldende fra 1.1.2020, og vurdér om endringene har betydning for din bedrifts import og eksport. 

Informasjon om Tolltariffen 2020 finner du her.

#tollkonsult #toll #customs #logistikk #logistics

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no