Merverdiavgift ved import - Endringer gjeldende fra 1. januar 2017

Skatteetaten har lagt ut mye og god informasjon om endringene på sin nettside. Les mer om endringene knyttet til rapportering av import-MVA her: Merverdiavgift ved import

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no