Mva ved innførsel til Skatteetaten fra 2017

Fra 1. januar 2017 skal merverdiavgiftsregistrerte virksomheter ikke lenger deklarere MVA på tolldeklarasjonen. Tolletaten og Skatteetaten informerer om endringene på sine respektive websider:

Skatteetaten

Tolletaten

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no