Nytt år og nye muligheter! 

Nytt år og nye muligheter! 

Godt nytt toll-år til dere alle sammen!

Tollkonsult har over mange år jobbet målrettet med å sette toll på agendaen og for å skape forståelse for viktigheten av kompetanse på dette fagområdet. Tiden går, og i 2023 kan vi feire hele 20 år! I dag er vi 4 ansatte med avdelinger i Oslo, Os (Bergen) og Stavanger. 

I 2003 var det liten interesse for fagområdet toll, og det er derfor svært gledelig for oss å se den store interessen det nå er for fagområdet. Toll interesserer og engasjerer! Den årlige Tolldagen, som arrangeres av Tolletaten, er blitt en viktig møteplass for bransjen, og for tollnerder som oss er det også svært gledelig å se den store interessen for det nye bachelorstudiet i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger. 

2023 blir et spennende toll-år, og det er  bare å stålsette seg for de endringene som kommer. 1. januar 2023 trådte ny tollovgivning i kraft. Vareførselsloven og tollavgiftsloven erstatter den tidligere tolloven. Fra samme dato innføres nye prosedyrekoder og transaksjonskoder. Tolletaten sitt nye digitale grensepasseringsløp Digi-toll vil også stille nye krav til importører og eksportører. Det er viktigere enn noen gang at bedrifter involvert i import og eksport setter seg inn i hvilke konsekvenser disse endringen har for egen bedrift. 

Tollkonsult er en kompetanseleverandør, og vi står klare til å bistå din bedrift også i 2023! 

 

 

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo
Tlf.: + 47 24 07 70 50

LinkedIn

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os
Tlf.: + 47 24 07 70 50

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger
Tlf.: + 47 24 07 70 50