Endringer i særavgifter 2021

Endringer i særavgifter 2021

Gladnyheten for importører og norske produsenter av sjokolade og sukkervarer var at sjokolade- og sukkervareavgiften ble fjernet med virkning fra 1.1.2021. 

For drikkevarer (ferdigvare og konsentrat) ble avgift på alkoholfrie drikkevarer tilnærmet halvert. Det er viktig å merke seg at disse satsene gjelder i perioden 1. januar-30. juni 2021. Fra 1. juli differensieres avgiften på ferdigvare og konsentrat etter sukkerinnhold.

Avgift på drikkevareemballasje er fra 1.1.2021 kun oppjustert for å ta høyde for forventet prisvekst.

Internkontroll

Hvis din bedrift ikke er registrert for særavgifter hos Skatteetaten skal særavgifter deklareres på tolldeklarasjonen. Det er da spesielt viktig at din speditør er informert om korrekt avgiftsgrunnlag (liter/antall enheter) for hvert enkelt produkt (artikkelnummer), og at de holdes oppdatert ved endringer. Hvert produkt må vurderes på selvstendig grunnlag, og tilnærmet like produkter kan ha ulik avgiftsprofil. 

Medlemskap i returselskap for drikkevareemballasje gir redusert avgift. Tilsvarende gir manglende medlemskap full avgift. Det er derfor helt avgjørende at din speditør er informert om hva som gjelder for din bedrift for de ulike drikkevarene din bedrift importerer. 

Gode kontrollrutiner internt samt god dialog med speditør er helt avgjørende for å sikre korrekt deklarering av særavgifter. 

Ta gjerne kontakt med oss om din bedrift trenger konsulentbistand knyttet til regelverket for toll og særavgifter.

Informasjon om alle særavgiftene for 2021 finner du her:

Regjeringen - Avgiftssatser 2021

Skatteetaten - Særavgifter 2021

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no