Bergen

Tollkonsult med pop-upkontor i Bergen

Kontor i Oslo

Tollkonsult har hatt kontor i Oslo siden oppstarten i 2003, og betjener kunder fra hele Norge, Norden og Europa herfra. Med dagens teknologi er det uproblematisk. Tollkonsult skal fortsatt ha fast kontor i Oslo, men det er alltid spennende å forfølge nye idéer. 

Pop-upkontor i Bergen

Idéen om et pop-upkontor i Bergen kom litt ut av det blå, på en skitur i Nordmarka, og veien var kort fra tanke til handling. Da jeg startet med å sjekke kontorfasiliteter i Bergen kom jeg ganske raskt over Regus. Regus har flere lokasjoner i Bergen, men en av lokasjonene utpekte seg. Business-senteret på Nordnes heter Tollkammeret, og saken var avgjort. Fra mai 2018 kan Tollkonsult ønske bedriftskunder i Bergen og omegn velkommen til sitt kontor hos Regus, Tollkammeret, Strandgaten 209, Bergen. Kontoret ligger like ved tollboden på Nordnes. NB! Business-senteret Tollkammeret ble dessverre lagt ned i september 2018. Tollkonsult flytter over til  Spaces Media City Bergen.

Interessert i å finne ut hva Tollkonsult kan gjøre for din bedrift?

Ta kontakt for et uforpliktende møte, og finn ut hva Tollkonsult kan bistå din bedrift med. Benytt kontaktskjemaet på denne siden, eller ring meg på telefon 24 07 70 50.   

I første omgang legges det opp til 1-2 kontordager i Bergen i måneden, men dette vurderes fortløpende avhengig av interessen for tilbudet. Informasjon om datoer for kontordager i Bergen vil bli annonsert på tollkonsult.no. 

Litt historie

Tollkonsult kan i mai 2018 feire 15 år, og markerer dette med å starte pop-upkontor i Bergen. For meg som startet min tollkarriere som tollaspirant på tollboden i Bergen på 80-tallet, er dette ekstra kjekt. Jeg gleder meg til oppstart i Bergen! 

 #pop-upkontor #tollkonsult 

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no