Tollkonsult ønsker Monica velkommen!

Tollkonsult ønsker Monica velkommen!

Monica Flaterås (45) er fra 1. april 2020 ansatt som tollkonsulent i Tollkonsult AS, og vil ha sitt daglige arbeidssted i vår nyopprettede avdeling i Os sør for Bergen. Hun skal jobbe med oppdrag for kunder i hele Norge, men vil få et spesielt ansvar for kunder på Vestlandet.

Monica kommer fra stilling som fortoller i Bring Cargo International, Bergen, hvor hun har jobbet siden 2008. I denne stillingen har hun opparbeidet seg verdifull erfaring og inngående kunnskap innen fortolling, bl.a. fortolling av næringsmidler, proviantfortolling og offshorefortolling. Gjennom stillingen som fortoller har hun opparbeidet seg kunnskap om tollregelverk og tollprosedyrer som gjelder ved import og eksport, herunder klassifisering av varer. Erfaring fra operativ stilling i internasjonal transport og spedisjon gir innsikt i og forståelse for kompleksiteten i logistikkprosessen, en veldig god erfaring å ha med seg inn i fremtidige konsulentoppdrag.

Av utdanning har Monica fagbrev i logistikk, et ettårig studie på linjen transport og logistikk hos Handelsinstituttet i Bergen. Studiet omfattet bl.a. transport- og logistikkfag, språk og bedriftsøkonomi.

Tidligere jobber i transport- og logistikkbransjen omfatter arbeid på lager og varemottak. I tillegg har Monica sertifikat på lastebil, og jobbet noen år som sjåfør.

Dette er en stor dag for Tollkonsult! Som eier og daglig leder gleder jeg meg stort over å kunne ønske Monica velkommen. Dette er en riktig og viktig satsing i en tid med stort og økende behov for tollkompetanse blant aktører involvert i internasjonal handel. Med sin erfaring fra transport- og logistikkbransjen vil Monica bli et viktig tilskudd i Tollkonsult.

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 33
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no