Tollkonsult ønsker Ning velkommen!

Tollkonsult ønsker Ning velkommen!

Ning Wang Selbach (51) er fra 1. november 2022 ansatt i deltidsstilling som rådgiver innen toll, logistikk og innkjøp i Tollkonsult AS. Hun vil ha sitt faste arbeidssted ved vår avdeling i  Stavanger.  

Ning kommer sist fra stillingen som innkjøps- og importansvarlig i Melings AS i Stavanger hvor hun arbeidet i 14 år (2007-2021). Hun har også erfaring fra tilsvarende stillinger i ulike firma i Kina.

Høsten 2021 startet Ning på bachelorstudiet i Toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger, og vil fra 1. november arbeide i Tollkonsult ved siden av studiene.

Ning har vokst opp i Kina, og flyttet til Norge for 18 år siden. Hennes morsmål er kinesisk (mandarin), og hun behersker norsk og engelsk flytende. Ning har mastergrad i engelsk fra Liaoning University, Kina.

Erfaringer opparbeidet i arbeidet som innkjøps- og importansvarlig fra ulike stillinger i Norge og Kina, i tillegg til erfaringer fra bachelorstudiet i toll, vareførsel og grensekontroll, er verdifulle erfaringer å ha med seg inn i fremtidige konsulentoppdrag. 

Vi gleder oss stort til å ønske Ning velkommen til oss i Tollkonsult, og ser frem til en spennende tid hvor det skjer veldig mye innen fagområdet toll.

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger