Elektronikk

Det er i dag ikke toll på elektriske og elektroniske varer ved import til Norge, men som importør av varer innen denne gruppen skal du være oppmerksom på dine plikter i henhold
til Avfallsforskriften, Kapittel 1. Forskriften setter krav til at du som importør må være tilsluttet et sertifisert returselskap. Gjennom tilslutning til et returselskap tar din bedrift ansvar for kostnader knyttet til innsamling og forsvarlig sanering av produktet når det en gang ender som avfall.

Returselskaper for EE-avfall:

Lover og regler

Tollkonsult kan bistå med hjelp knyttet til miljøgebyrberegning og rapportering.

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no